Wat wij willen

Ons staat voor ogen een woongemeenschap van zo’n 20 tot 35 woningen.
Huurwoningen, zowel sociale huur als vrije sector. Géén (combinatie met) koop. Het is met name in de vrije sector dat veel behoefte bestaat aan zo wonen.
In een afzonderlijk gebouw, of als onderdeel van een groter complex. Grondgebonden of gestapeld.
In een nieuw gebouw, of een bestaand gebouw dat geschikt gemaakt is.

We zoeken daarvoor momenteel in Apeldoorn en (ruime) omgeving.

We hebben onze dromen, maar ook realiteitsbesef.

Met in elk geval een gemeenschappelijke ruimte die geschikt is en uitnodigt om bij elkaar te komen, ook voor buurtgenoten of geïnteresseerden.
Met andere gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een klusruimte, scootmobiel-stalling, logeerkamers, bibliotheek, fietsenhok, ed.
Mogelijk ook met (afzonderlijk te huren) atelierruimten/praktijkruimten.
Een gemeenschappelijke tuin/buitenruimte is fijn.
Parkeerplaatsen zijn nodig, maar minder dan gebruikelijk omdat we streven naar minder auto’s en naar auto-delen.

Bouwen én wonen met zoveel aandacht als mogelijk en haalbaar is voor milieu en aarde.

Het complex heeft ook een sociale en culturele rol in de eigen omgeving.
Bijvoorbeeld door zaken als: koffieochtenden; exposities; cursussen en workshops; muziekuitvoeringen; repair-café.
Mogelijk kan onderdak of ondersteuning geboden worden aan een kringloopwinkel of een voedselbank.
Misschien kunnen in het complex relevante diensten een plek vinden: denk aan wijkverpleging; sociaal spreekuur; WMO-contactpunt; wijkagent; huisarts; fysiotherapeut.

Mogelijkheden van combineren van deze specifieke groep woningen met andere (woon)mogelijkheden of bestemmingen kunnen heel goed verder uitgewerkt worden.
Ook combinaties met huisvesting van andere doelgroepen dan senioren alleen. Bijvoorbeeld studenten met een (bescheiden) ondersteunende taak; kunstenaars met ateliers; kleine bedrijvigheid; zorg-organisaties; en zo meer.

Er is minstens een opstappunt openbaar vervoer in de directe omgeving, liefst ook wat (basis)winkelvoorzieningen, en een terrasje om op neer te strijken.

Inspirerend is beter dan deprimerend; groen is leuker dan beton.

En daar wonen dan natuurlijk ook “bijpassende” mensen!
Geen ingeslapen oudjes, maar vogels van allerlei pluimage vanaf ongeveer 50 jaar die juist vol in het leven staan. En die van plan zijn dat ook nog lang zo vol te houden.
Die actief zijn op creatief, cultureel, muzikaal of sociaal gebied.
Want die zijn er volop!
50-Plussers die bereid zijn in zo’n samenlevingsvorm te investeren en daaraan actief bij te dragen, er kleur aan te geven.
Die samen dingen willen ondernemen en daarnaast bereid zijn een oogje op elkaar te houden, elkaar waar gewenst te helpen, er voor elkaar te zijn.

Toen wij hieraan begonnen dachten we dat een grondslag van 10 a 11 euro huurprijs per vierkante meter per maand haalbaar zou moeten zijn; dat betekende voor sociale huurwoningen zo’n 70-75 m2 oppervlak, en voor de vrijesectorwoningen (in het lagere en middensegment) zo’n 80-100 m2.
De ontwikkelingen op de huizen- en bouwmarkt zijn dusdanig dat we dit hebben moeten bijstellen. We gaan nu uit van een grondslag van 12 à 13 euro huurprijs per vierkante meter per maand, wat neerkomt op sociale huurwoningen van ongeveer 55-60 m2 en vrije sector woningen van ongeveer 70-80 m2.
Teleurstellend, maar realistisch…