Nieuws

Op deze pagina vind je een kort overzicht van de ontwikkelingen en nieuwtjes rondom woongroep De Kraanvogel.

In omgekeerde tijdvolgorde, dus begin bovenaan te lezen voor het laatste nieuws!

 

 • [sept. 2021] De Kraanvogel kijkt nu ook actief naar mogelijkheden in ZUTPHEN. Wie weet wat daar nog uit gaat komen!
 • [6 aug. 2021] Vandaag een teleurstellend bericht gekregen… We stonden ingeschreven voor een kraam op de Culturele Pleinmarkt, bij theater Orpheus in Apeldoorn, waar we ons bruisend en spetterend zouden gaan presenteren. Maar door corona gaat die markt niet door. Jammer!!
 • [mei 2021] We zijn nu ook officieel lid van de LVGO, en staan uitgebreid vermeld bij de nieuwe initiatiefgroepen; en dat moet ook: de LVGO is voor het gemeenschappelijk wonen van senioren van levensbelang!
 • [9 feb. 2021] De Kraanvogel heeft vandaag het Manifest/Burgerinitiatief ‘Ruimte voor Collectief Wonen‘ mede ondertekend. Een belangrijk initiatief bedoeld om politieke aandacht te vragen voor de behoefte aan passend beleid voor collectieve en andere woonvormen (zoals dus ook onze woongroep!).
 • [10 jan. 2021] Nieuwe pagina aan de website toegevoegd: Links & Clicks. Hier kun je links vinden naar websites van organisaties waar wij ‘wat mee hebben’, en doorklikmogelijkheden naar Kraanvogel-documenten. Wordt regelmatig aangevuld!
 • [17 dec 2020] De Woonmensen belt ons terug; ze zien zeker heil in verder kijken naar mogelijkheden. Er zijn ook al eerste gedachten daarover. Er is nog wat interne consultatie nodig, wellicht ook afstemming in het Apeldoorns corporatie-overleg. In januari wordt weer contact met ons opgenomen, om verder te praten.
 • [11 dec. 2020] Ook het kennismakingsgesprek met woningcorporatie Ons Huis verliep open en plezierig. Ons initiatief zal -lijkt het- besproken gaan worden in het samenwerkingsverband van Apeldoornse woningcorporaties. We horen nader.
 • [7 dec. 2020] Ook met woningcorporatie De Woonmensen hadden we vandaag een kennismakingsgesprek. Mag gezegd: een uiterst plezierig gesprek. Men gaat intern nadenken, en binnenkort wordt opnieuw contact met ons opgenomen.
 • [11 nov. 2020] Kennismakingsgesprek met woningcorporatie De Goede Woning. Wederzijds ervaren als constructief. We blijven de ogen open houden voor mogelijkheden, en we houden contact.
 • [29 okt. 2020] Woonzorg Nederland belt ons, op managementniveau. Zij zien zeker mogelijkheden, en aanknopingspunten om verder te praten. Maar eerst moet een besluit genomen worden over de huidige zorgwoningen in het complex; die procedure gaat nu van start. Daarna volgt opnieuw contact met ons. Afspraak: over 3 maanden worden we weer gebeld. Hoopgevend!
 • [22 okt. 2020] In Apeldoorn wordt het oude woon-zorgcentrum de Veenkamp nieuw ontwikkeld en gebouwd, door Woonzorg Nederland. Misschien kunnen we daar iets ontwikkelen voor ons initiatief! Contact gelegd met Woonzorg, die nu om te beginnen eens onze website gaan bekijken. We horen nader. Wij willen graag het gesprek aangaan!
 • [11 okt. 2020] In de Apeldoornse gemeenteraad is een werkgroep Eenzaamheid in het leven geroepen. We hebben ons Kraanvogel-initiatief natuurlijk onder de aandacht van die werkgroep gebracht.
 • [20 aug. 2020] We zochten contact met de initiatiefnemer/ontwikkelaar van het Wegener-terrein in Apeldoorn: wellicht zou daar iets mogelijk zijn voor ons plan. Helaas bericht terug gekregen dat men daarvoor geen mogelijkheden ziet. Jammer.
 • [3 aug 2020] Contact gehad met gemeente over het Zwitsalterrein. Open en constructief. Er zijn op termijn zeker mogelijkheden waar wij goed in zouden passen, de plannen tot nu toe zijn wat dat betreft veelbelovend. Alleen: dat is nog allemaal in de beginfase, en zelfs als het vlot loopt zal het nog wel wat tijd gaan duren. We zijn toegevoegd aan de speciale geinteresseerdenlijst en worden op de hoogte gehouden.
 • [11 juli 2020] De website online gezet!
 • [7 juli 2020] Er was al schriftelijk contact gelegd met wooncorporatie Habion en dat heeft vandaag geresulteerd in een eerste gesprek.
  Zij bouwen niet kleiner dan 50 woningen, liever meer, maar dat betekent niet dat de hele woongroep zo groot zou moeten worden. Wij zoeken een geschikte locatie en leggen de contacten met de gemeente, daarna bouwt Habion hopelijk het gewenste gebouw. Habion onderzoekt de bestaande contacten met de gemeente. Afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden.
 • [ 20 mei 2020] Naar aanleiding van een brief aan de wethouder van de gemeente Apeldoorn is er vandaag een eerste gesprek geweest met een tweetal vertegenwoordigers van de relevante gemeentelijke afdelingen. Hoopvol verloop, enthousiaste reacties. Binnenkort vervolgcontact!