En zo zijn onze manieren…


Uit de voorgaande pagina’s valt al iets op te maken over wat in deze groep en in dit initiatief kernwaarden zijn.

Wat is voor ons belangrijk, wat willen we wel en wat willen we niet.

Hoe gaan we met elkaar om.

In de eerste plaats zien we mensen bij elkaar die gáán voor gemeenschappelijk wonen.


Die zien dat zoiets verantwoordelijkheden en investering met zich meebrengt. Voor jezelf en ook voor het gemeenschappelijke.
Mensen die bereid zijn naar vermogen bij te dragen.
Die beseffen dat voor het groepsbelang een bewuste afweging nodig is naast het persoonlijke belang.
Die het vermogen hebben tot reflectie en relativering. Die grenzen kennen en hulp durven vragen.
Met aandacht voor het gevoelsniveau.

Enne: als we het hebben over ‘investeren’ en over ‘naar vermogen bijdragen’ dan gaat dat natuurlijk niet over geld…

Onze drie pijlers zijn: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en een open mind.

Kernbegrippen daarbij: respect; aandacht; saamhorigheid; dialoog in plaats van discussie.

Aandacht voor: diversiteit; de aarde en het milieu; de ander en wat haar/hem beweegt/inspireert.

  

Nieuwsgierig zijn.

Wij willen ons steentje bijdragen aan een werkelijk inclusieve samenleving.

De kernvraag bij de toelating is: wat breng je mee! En dat is een leuke vraag om over door te praten. Daarna komt de vraag: wat heb je nodig? Het hier met elkaar over hebben stimuleert.

We willen een overleg- en besluitvormingsstructuur hanteren die recht doet aan ieders mening. Géén ‘democratische’ besluitvorming dus (‘meeste stemmen gelden’), maar een methode die besluitvorming baseert op het uitgangspunt dat iedereen heeft bijgedragen aan totstandkoming van het besluit en dat ‘iedereen met het besluit kan leven’.

Toepasselijke term: consent. We willen je hier al een idee geven hoe we daarmee omgaan bij De Kraanvogel. Daarom lees je in dit document meer over hoe onze overleggen met consent gaan. Hoe we met deze manier onze besluiten nemen, hoe we ons teamwerk zien en hoe we teamleden en bestuursleden kiezen.

Op al deze dingen kunnen we elkaar in een voortdurend, stromend en inspirerend proces ook aanspreken, bevragen en complimenteren.