Colofon

Naam: Woongroep De Kraanvogel    of     Woongemeenschap De Kraanvogel

Doel: een woongroep vormen van senioren, zijnde personen van 50 jaar en ouder, op zowel praktische als ideële grondslag.

Logo: © De Kraanvogel.     Design: Stella Abraas Apeldoorn  aka  DolleDotter

Status: Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid vanaf 1 januari 2021; de status van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid volgt later.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 81841256. RSIN: 862240074.

Vanaf 2021 lid van de LVGO, lidnummer 3916.

Bestuursleden:
Marion van de Konijnenburg – voorzitter;
Gerard Broeksteeg – secretaris/penningmeester.

Postadres: Stationsplein 72,  7311 NZ  Apeldoorn.

email algemeen: info@woongroepdekraanvogel.nl
email Marion: marion@woongroepdekraanvogel.nl
email Gerard: gerard@woongroepdekraanvogel.nl

website-ontwerp en -beheer: Gerard Broeksteeg.